Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 20 đến ngày 24/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát công tác quản lý, giáo dục án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế tại 6 đơn vị xã, phường gồm: Ủy ban nhân dân Phường 4, 6, 7, 8, 9 và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Thành phần Đoàn công tác gồm có: đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó Viện trưởng (Trưởng đoàn), đồng chí Huỳnh Quang Hậu, Kiểm sát viên (thành viên). Cùng đi với Đoàn còn có đồng chí Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh, đồng chí Võ Văn Triệu, cán bộ chuyên trách thuộc Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Trà Vinh
Về phía Ủy ban nhân dân và Công an, Tư pháp của 06 đơn vị được kiểm sát có Chủ tịch, Trưởng Công an, Tư pháp tiếp Đoàn kiểm sát.

Đồng chí Ngô Văn Bảnh – Chủ tịch Ủy ban nhân Phường 9
báo cáo công tác quán lý, giám sát án treo
Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy các Phường 4, 6, 7, 8, 9 làm đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010, cập nhật sổ thụ lý đầy đủ đúng cột mục quy định; Hồ sơ thu thập và ghi nhận đầy đủ quá trình cải tạo, giáo dục, gồm có bản án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án, cam kết của người được hưởng án treo, quyết định phân công người giám sát giáo dục, người được hưởng án treo nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật ba tháng một lần cho người trực tiếp giám sát, giáo dục và các tài liệu liên quan đến việc thi hành án theo Luật thi hành án hình sự.
Bên cạnh những mặt đạt được, Đoàn kiểm sát phát hiện Ủy ban nhân dân xã Long Đức chưa đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho 01 trường hợp đã đủ điều kiện; người chấp hành án treo bỏ đi khỏi địa phương không có đơn xin phép đã vi phạm nghĩa vụ chấp hành án , chưa đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự và Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT ngày 14/8/2012 của Bộ Công an-Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cáo – Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt kết luận về công tác kiểm sát án treo
tại Ủy ban nhân dân Phường 9, thành phố Trà Vinh
Vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo cải tạo không giam giữ, quản chế tại Ủy ban nhân dân xã Long Đức, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã ban hành Kết luận đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục vi phạm và được đơn vị chấp nhận.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quang Hậu – VKSND Thành phố Trà Vinh