Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Trong hai ngày 03 và 04/5/2018 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại 08 UBND cấp xã trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Đặng Văn Quốc – Kiểm sát viên, đồng chí Hứa Văn Biên – Kiểm tra viên làm thành viên.
Hình ảnh: Đoàn làm việc với UBND xã Long Sơn
Hiện tại trên địa bàn huyện có 12/15 xã có người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và yêu cầu UBND các xã báo cáo cụ thể tình hình của công tác này để có hướng đánh giá, kiến nghị khắc phục.
Qua kiểm sát thực tế tại 08 UBND xã gồm Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hoà, Kim Hoà, Thuận Hoà, Mỹ Hoà, Vinh Kim, Long Sơn, Đoàn kiểm sát nhận định có 07/08 xã đã làm tốt công tác quản lý và giáo dục bị án chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, đồng thời khắc phục tốt vi phạm mà Viện kiểm sát kiến nghị trong năm 2017, riêng xã Kim Hoà chưa làm tốt công tác lập, sắp xếp hồ sơ, không chuẩn bị cáo cáo theo yêu cầu, Đoàn kiểm sát đã đóng góp ý kiến và sẽ ban hành kết luận kiến nghị bằng văn bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Kim Hoà phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn

Đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND các xã, nhất là sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí Chủ tịch UBND đối với Công an xã trong việc lập hồ sơ quản lý, giáo dục cũng như thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra người được phân công giám sát, giáo dục góp phần quản lý tốt các bị án không để phạm tội mới trong thời gian chấp hành án. Đồng chí yêu cầu các xã cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, riêng xã Kim Hoà cần khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng – Viện KSND huyện Cầu Ngang