Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vào các ngày 16, 17, 19, 23, 24 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhanh – Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân các xã: Đại Phước, Đức Mỹ, Huyền Hội, An Trường, Mỹ Cẩm (thời điểm từ 01/5/2017 đến 10/4/2018).
Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long, để phối hợp kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho UBND các xã về việc quản lý án treo.
Kết quả kiểm sát cho thấy, nhìn chung Uỷ ban nhân dân các xã cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chuyển đến, Uỷ ban nhân dân các xã đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: Ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo và án cải tạo không giam giữ được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng; Ủy ban nhân dân các xã đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện cho các bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng.

Làm việc tại xã An Trường

Làm việc tại xã Huyền Hội
Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân các xã nêu trên còn có một đơn vị vi phạm như: thiếu biên bản bàn giao hồ sơ thi hành án giữa chủ tịch Ủy ban nhân dẫn xã và người được phân công giám sát giáo dục, khi thay đổi người trực tiếp giám sát giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo chủ tịch Ủy ban nhân dẫn xã không ban hành quyết định thay đổi người trực tiếp giám sát giáo dục; sỗ theo dõi người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo ghi không đầy đủ các cột mục. Vi phạm khoản 1 điều 68 Luật thi hành án hình sự.
Làm việc tại xã Đại Phước
Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã ban hành 05 kết luận và 01 kiến nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân xã có vi phạm khắc phục và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thanh Huấn – VKS Càng Long