Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 25/5/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải làm trưởng đoàn, đồng chí Trương Thanh Hà Kiểm sát viên và đồng chí Lê Anh Khoa Kiểm tra viên là thành viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Công an thị xã; Đ/c Dương Công Định – Đội trưởng Đội CSTHAHS – HTTP và đ/c Huỳnh Quốc Sự – Phó  Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã Duyên Hải.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ Thông qua quyết định và Kế hoạch kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Dương Công Định – Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải từ ngày 25/11/2017 đến ngày 20/5/2018, đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam và người đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ.


Đồng chí Dương Công Định thông qua báo cáo trước đoàn kiểm tra.

Kết quả công tác kiểm sát cho thấy: Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo những quy định mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam vào hoặc ra khỏi nơi giam giữ đều có kiểm tra thông tin người bị tạm giữ, tạm giam, kiểm tra các lệnh, Quyết định của người có thẩm quyền; có biên bản giao nhận người; lập danh, chỉ bản, khám sức khỏe, … Biên bản bắt, tạm giữ, tạm giam có ghi rõ ngày giờ bắt, lý do bắt, tạm giữ, tạm giam; Các chế độ về ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc y tế đều được đảm bảo, việc phân loại để tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định tại điều 18 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Nhà tạm giữ có tổ chức cho can phạm được thăm gặp 38 lượt, có phân công cán bộ làm công tác quản lý lưu ký đầy đủ. Khi kiểm tra các buồng giam, giữ đảm bảo diện tích tối thiểu cho 01 người nằm là 2 m2; Người bị tạm giữ, tạm giam được làm công tác giáo dục thường xuyên, được phổ biến nội quy Nhà tạm giữ và được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ, được nghe đài phát thành, đọc báo địa phương,…


Quang cảnh toàn bộ cuộc kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ tạm giữ, tạm giam.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm sát các buồng giam, giữ, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ kết luận: trong 06 tháng đầu năm 2018 Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện đúng quy định trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù: không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; trong buồng tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ và hướng dẫn trợ giúp pháp lý theo quy định mới; chế độ ăn uống, ở sinh hoạt, học tập được đảm bảo,… Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ đánh gíá cao những mặt đã làm được của Nhà tạm giữ, mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ  thông qua biên bản cuộc kiểm sát

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát

Thay mặt nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Công an thị xã Duyên Hải chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát, hứa sẽ phát huy hơn nữa các mặt đã đạt được để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo cán bộ quản giáo, lãnh đạo đội phải thường xuyên liên hệ, phối hợp với Viện kiểm sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình áp dụng những quy định mới của Luật

Tác giả bài viết: Lê Anh Khoa – VKSND thị xã Duyên Hải