Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vào các ngày 14, 15, 16 tháng 5 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 06 đơn vị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần về việc chấp hành pháp luật trong thi hành án treo thời điểm từ 01/5/2017 đến 30/4/2018.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn, đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên – Thành viên, cùng đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần. Tiếp Đoàn kiểm sát có lãnh đạo Ủy ban nhân nhân và đại diện Công an các xã Hiếu Tử, Ngãi Hùng, Tân Hòa, Tân Hùng, thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan.
Qua kiểm sát nhận thấy công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự, khâu bàn giao hồ sơ thi hành án, phân công người giám sát giáo dục đều được các đơn vị thực hiện tốt, việc cho người được hưởng án treo viết bản cam kết và tự nhận xét định kỳ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách. Hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng. Ủy ban nhân dân các xã có thường xuyên theo dõi, phối hợp với gia đình cảm hóa và tạo điều kiện cho các bị án được lao động, học tập, sửa chữa lỗi lầm, tự giác phấn đấu rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng.
Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát:

Kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Tiểu Cần

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Ngãi Hùng

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Tân Hùng

Nhìn chung, việc thi hành án treo trong thời gian qua đã được UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật thi hành án hình sự, những hạn chế, thiếu sót trong những lần kiểm sát trước đây đã được các đơn vị khắc phục tốt nên Viện kiểm sát đã ban hành 06 kết luận, không ban hành kiến nghị.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS huyện Tiểu Cần.