Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vào các ngày 27, 28, 29 tháng 6 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải phối hợp cùng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát 100% Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có án treo đang được giám sát, giáo dục ở các xã: Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đôn Châu, Đông Hải, Long Khánh, Long Vĩnh và thị trấn Long Thành.
Thành phần Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có: đồng chí Lý Phước Bền, Phó Viện trưởng (Trưởng đoàn); đồng chí Võ Tấn Lợi, Huỳnh Minh Phụng là thành viên và đồng chí Dương Thanh Xuân – Phó Đội trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.
Tiếp đoàn kiểm sát có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đồng chí Trưởng công an.

Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát:
Đ/c Lý Phước Bền – Trưởng đoàn
thông qua quyết định kiểm sát án treo tại xã Đông Hải

Kiểm sát án treo tại thị trấn Long Thành

Kiểm sát án treo tại xã Long Khánh

Kiểm sát án treo tại xã Long Vĩnh
Qua công tác kiểm sát trực tiếp tại các xã, thị trấn đoàn nhận thấy rằng đa số các đơn vị đã thực hiện tốt theo yêu cầu Kế hoạch của Viện kiểm sát như: Có báo cáo đầy đủ; có hồ sơ sổ sách theo dõi từng bị án; có phân công người giám sát, giáo dục; có bản tự nhận xét và có hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách (nếu bị án đủ điều kiện).
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm sát thấy rằng: Đơn vị xã Ngũ Lạc quản lý giám sát 04 bị án treo nhưng trong đó đã vi phạm như có 01 bị án trong thời gian thử thách có hành vi đánh nhau và hủy hoại tài sản đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng Ủy ban xã không phối hợp với các cơ quan đoàn thể họp để nhận xét về hành vi các bị án là vi phạm Điều 67 Luật thi hành án hình sự và Ủy ban xã lại đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách là vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08 ngày 14/8/2012 của Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Những vi phạm này Đoàn sẽ kiến nghị Ủy ban xã Ngũ Lạc để chấn chỉnh công tác giám sát án treo trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban xã tiếp thu ý kiến, nhận xét của đoàn và thừa nhận có sai phạm trong công tác giám sát giáo dục án treo.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng – VKSND huyện Duyên Hải