Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 03/7/2018 Kiểm sát viên phòng Kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 03/QĐ-CTHADS ngày 28/6/2018 của Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Vào lúc 14 giờ ngày 03/6/2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật tại Kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Tang vật, vật chứng là các chai nhựa; mùng; võng; lưỡi dao, cán dao; 01 điện thoại di động; cây gỗ, bóp da; các đoạn dây điện; các cây đoản sắc, dây điện, kềm, kính chiếu hậu, tua vít, búa, chìa khóa, bản số xe…. Các loại tang vật, tài sản nêu trên đang trong tình trạng hư hỏng, đã củ, mốc, tất cả không còn giá trị sử dụng.

Kiểm sát số lượng các vật chứng trước khi tiêu hủy

Sau khi xem xét Hội đồng thống nhất tiêu hủy vật chứng bằng biện pháp: Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt, điện thoại không còn hoạt động tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với các loại tang vật bằng vải, gỗ, nhựa, da tiêu hủy bằng cách đốt cháy hoàn toàn.

Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy tang vật, vật chứng

Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản của những vụ án được tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật, đảm bảo an toàn và có sự kiểm sát chặt chẽ của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Sở tài chính tỉnh Trà Vinh.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên – Phòng 11