Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/02/2015, tại hội trường VKSND tỉnh Trà Vinh, TS. Đinh Xuân Nam – Hiệu trưởng phân hiệu trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM đã có buổi trao đổi và làm việc với VKSND tỉnh Trà Vinh.
Thành phần buổi làm việc gồm có: đồng chí TS. Đinh Xuân Nam – Hiệu trưởng; Về phía VKSND tỉnh Trà Vinh gồm có: đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng và các đồng chí Viện phó: Nguyễn Văn Lâu, Lê Trai; cùng các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ.
Nội dung buổi trao đổi và làm việc về một số vấn đề trọng tâm như: đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Phân hiệu thông qua nhận xét đánh giá của lãnh đạo VKSND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về năng lực, hiệu quả giải quyết công việc được giao của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên VKSND tỉnh Trà Vinh đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát  tại Phân hiệu trong những năm gần đây; nhu cầu về số lượng cần đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho đối tượng có bằng cử nhân Luật mới được tuyển dụng vào ngành kiểm sát, nhu cầu cần bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên VKSND tỉnh Trà Vinh theo tinh thần Nghị định số 18/CP năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng của ngành năm 2011; Nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành trong những năm tới cần tập trung để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (sửa đổi).
Qua thời gian thảo luận, VKSND tỉnh Trà Vinh đã có 05 ý kiến đóng góp gửi đến đồng chí TS. Đinh Xuân Nam, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Tại buổi trao đổi và làm việc, đồng chí TS. Đinh Xuân Nam – Hiệu trưởng thay mặt Phân hiệu trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM tiếp thu những ý kiến đóng góp của VKSND tỉnh Trà Vinh và qua đó, sẽ cùng các đồng chí đang công tác tại Phân hiệu trường xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát năm 2015 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp năm mới, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh gửi lời chúc đến đồng chí TS. Đinh Xuân Nam, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại phân hiệu nhà trường năm mới thắng lợi mới, sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung