Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 8 đến 11 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh do đồng chí Phan Tuấn Tú – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Đặng Thị Ngọc Đính – Kiểm sát viên – thành viên và đồng chí Nguyễn Hoàng Phương – Kiểm sát viên – Thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường 4, 5, 7, 8, 9 và xã Long Đức thành phố Trà Vinh, thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/4/2018 đến ngày 01/4/2019.
Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có đồng chí Võ Văn Triệu – Cán bộ, Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố Trà Vinh. Đồng chí Nguyễn Văn Tươi – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, thành phố Trà Vinh.
Kết quả kiểm sát cho thấy Ủy ban nhân dân các phường, xã trong quá trình tiếp nhận bị án mới đã thực hiện đúng theo quy định Điều 62, 63 Luật Thi hành án hình sự, thể hiện đầy đủ các thủ tục như: Bản án đã đóng dấu thi hành, quyết định thi hành án, bản cam kết và kê khai lý lịch của người chấp hành án và các tài liệu có liên quan đến thi hành án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án tại địa phương, cụ thể như ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ Chủ tịch đã ra quyết định phân công cho Cảnh sát khu vực trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo; trong 3 tháng có nhận xét, đánh giá kết quả thi hành án đối với người chấp hành án và thực hiện việc báo cáo đến Chủ tịch xác nhận đúng theo quy định tại điểm b, h khoản 1 Điều 63 Luật thi hành án hình sự. Đồng thời trong 3 tháng có yêu cầu người chấp hành án nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục đúng theo khoản 4 Điều 64 Luật thi hành án hình sự.


Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường 4

Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường 7

Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường 8

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Long Đức

Đối với các bị án đã chấp hành xong Ủy ban nhân dân các phường, xã điều thực hiện việc chuyển giao hồ sơ thi hành án cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Trà Vinh cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách và đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho các bị án do đã đủ điều kiện. Các trường hợp đề nghị rút ngắn thời gian thử thách và đề nghị cấp giấy chấp hành xong thời gian thử thách đối với các bị án trên, Ủy ban nhân dân cácphường, xã đã thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 62, 66 Luật thi hành án hình sự.

Đồng chí Phan Tuấn Tú phát biểu ý kiến kết luận

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã ban hành dự thảo 06 kết luận, qua cuộc kiểm sát các đơn vị làm rất tốt công tác thi hành án hình sự tại phường, xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh không để xảy ra sai xót nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố trà Vinh không kiến nghị.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Phương – VKS TP Trà Vinh