Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 24/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành với sự tham gia giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam 06 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên làm thành viên và cùng với các đồng chí đại diện Ban pháp chế HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát.
Tiếp đoàn có đồng chí Dương Thành Đô Phó Trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Hồ Ngân Vang – Đội phó đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/12/2018 đến 20/5/2019.
Sau khi nghe đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo, đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về số liệu, hồ sơ, sổ sách trong công tác tạm giữ, tạm giam theo kế hoạch kiểm sát. Sau đó, đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi những người đang bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và đưa đi chấp hành án; không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều có lệnh trích xuất đúng quy định và được cập nhật ghi chép vào sổ đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như: chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động, xem báo, nghe đài được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.

Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đ/c Trịnh Văn Thanh trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Diệp Quang Đô đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, tiếp tục phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành