Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 07/5/2019 Phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh tham gia kiểm sát việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 267/QĐ-CTHA ngày 17/6/2011 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ vào hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 03/2019/HĐMB-VPH ngày 14/3/2019 của Công ty trách nhiệm hữu hạn bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng.
Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành giao tài sản là: Quyền sử dụng đất diện tích: 111m2; loại đất ở nông thôn và cây lâu năm; thửa số: 649; tờ bản đồ số: 47; tọa lạc ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh do bà Lê Ngọc Hân đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một căn nhà diện tích: 81, 32 m2, khung cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, nề gạch men, mái tole sống vuông, đòn tay gỗ; nhà xây dựng năm 2009. Bàn giao cho ông Lưu Tuấn Đạt là người mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luât.

Hình ảnh: Kiếm sát việc giao tài sản cho người mua trúng giá

Ông Nguyễn Văn Đoàn Kiểm sát viên trung cấp phòng Kiếm sát thi hành án dân sự  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện việc kiểm sát việc giao tài sản cho người mua trúng giá; qua kiểm tra, đối chiếu diện tích nhà ở trên diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phần chênh lệch nhau.
Từ đó Kiểm sát viên yêu cầu Chấp hành viên phụ trách việc giao tài sản đối chiếu lại trình tự thủ tục tố tụng để ban hành bản án và các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều chỉnh cho thống nhất.
Cuộc Kiểm sát giao tài sản cho người mua trúng giá do Chấp hành viên Phan Văn Phóng phụ trách và diễn ra đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng Kiếm sát thi hành án dân sự