Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, vào ngày 13/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp về việc phân loại xử lý án loại án có điều kiện thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Duyên Hải. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Trương Thanh Hà làm thành viên tiến hành kiểm sát trực tiếp.
Thời điểm kiểm sát từ 01/5/2018 đến 01/5/2019. Trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra 312 hồ sơ thi hành án dân sự có điều kiện đang thi hành, 03 hồ sơ hoãn thi hành án, 04 hồ sơ phân loại lý do khác; kiểm tra việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản; đồng thời kiểm tra việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách thi hành án, chứng từ thu, chi có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Thủ trưởng Chi cục THADS thông qua báo cáo tóm tắc hoạt động thi hành án

Qua kiểm sát. Đoàn kiểm sát nhận thấy, về cơ bảnChi cục thi hành án dân sự Thị xã Duyên Hải tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, chất lượng giải quyết các vụ, việc thi hành án được nâng cao; hồ sơ, sổ sách theo dõi, phân loại án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đa số các việc đều tiến hành xác minh phân loại và tổ chức thi hànhđúng luật định.

Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS Thị xã còn một số hạn chế, thiếu sót như: Tống đạt quyết định thi hành án nhưng trể hạn 06 vụ, chậm xác minh điều kiện thi hành án 24 vụ, phân loại án không đúng 01 vụ, biên bản xác minh điều kiện thi hành án chưa có xác nhận của chính quyền địa phương 02 vụ.Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Duyên Hải đã tập hợp các vi phạm để ban hành kiến nghị, yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự khắc phục các thiếu sót, tồn tại trên.
Tại buổi công bố kết luận kiểm sát, đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ thay mặt lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thị xã phát biểu tiếp thu kết luận của Viện kiểm sát, đồng thời nêu ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế và đề ra một số biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Hà