Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 20/5/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Huỳnh Minh Phụng theo Quyết định số: 2685-QĐ/HU ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Duyên Hải.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Tăng Phước Tới-Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ và đồng chí Hà Văn Phúc-Phó Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.


Đồng chí Tăng Phước Tới trao quyết định kết nạp cho Đảng viên 

Lễ kết nạp Đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Đảng. Sau khi quần chúng Huỳnh Minh Phụng đọc đơn xin vào Đảng và Đảng viên được phân công đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Đồng chí Tăng Phước Tới đã đọc Quyết định kết nạp Đảng viên, căn dặn và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị 12 tháng.


Đảng viên đọc lời tuyên thệ


Đồng chí Tăng Phước Tới phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tăng Phước Tới chúc mừng đồng chí Huỳnh Minh Phụng sau thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết nạp Đảng viên lần này, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng viên theo Nghị quyết của Chi bộ năm 2019, góp phần tăng thêm sức chiến đấu của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát.
Buổi Lễ kết thúc trong một buổi làm việc./.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải