Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị đảng viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.


Toàn cảnh hội nghị
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị, tạo sự đồng thuận, nhất trí về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ