Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 27/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần, thời điểm từ 01/12/2018 đến 27/5/2019.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trương Văn Thân – Phó Trưởng Nhà tạm giữ và một số cán bộ Nhà tạm giữ.
Sau khi được nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục phạm nhân trong thời gian qua, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, tài liệu

Kết quả cho thấy: trong 06 tháng đầu năm, Nhà tạm giữ tiếp nhận 05 trường hợp tạm giữ, 16 trường hợp tạm giam, hiện đang quản lý 02 phạm nhân. Nhìn chung thời gian qua Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định của phát luật. Hồ sơ quản lý việc giam giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thủ tục thi hành án phạt tù được tuân thủ đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế được đảm bảo đầy đủ.

Đồng chí Võ Văn Tư phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Văn Tư đánh giá cao Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện rất tốt công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân, những thiếu sót trước đây đã được khắc phục triệt để, đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm để công tác tạm giữ, tạm giam ngày càng được chặt chẽ hơn.
Đồng chí Trương Văn Thân, đại diện Nhà tạm giữ đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần