Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Viện KSND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị được trực tuyến từ đầu cầu VKSND tỉnh đến 09 điểm cầu Viện KSND cấp huyện. Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí Kiểm sát viên trung cấp; Trưởng, Phó phòng trực thuộc và các Viện trưởng Viện KSND cấp huyện.Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được về các mặt công tác của Viện KSND tỉnh Trà Vinh trong 6 tháng đầu năm 2019.
Theo báo cáo, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Trà Vinh đã quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của Ngành. Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 378 vụ án hình sự(tăng 49 vụ so với cùng kỳ năm trước); trong đó đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp chống oan, sai như: Tăng cường đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm (chiếm tỷ lệ 93,5%); đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của Kiểm sát viên; Kiểm sát viên chủ động lấy lời khai người bị tạm giữ trước khi phê chuẩn, tăng cường hỏi cung bị can trong quá trình kiểm sát điều tra, phúc cung 100% số bị can trước khi ra quyết định truy tố; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử;tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm; tập trung thanh tra, kiểm tra trong nội bộ Ngành, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những điều kiện có thể dẫn đến oan, sai,… Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019 không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội.
Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân giai đình, đã kiểm sát giải quyết trên 3.000 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm.Chất lượng công tác kiểm sát được nâng lên, số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát hai cấp so với bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử tuyên hủy, sửa do Kiểm sát viên có lỗi không phát hiện vi phạm đạt tỷ lệ cao (trên 23 % – chỉ tiêu đề ra là 15% trở lên). Các khâu công tác khác cũng đã được quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Công tác xây dựng ngành được quan tâm, chú trọng. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo VKSND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; công tác thi đua – khen thưởng, tài chính được công khai, minh bạch; công tác phối hợp với cấp ủy địa phương thực hiện tốt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vụ án phức tạp; mối quan hệ với các cơ quan tư pháp ở địa phương được tăng cường.
Hội nghị đã nghe 12 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều tập trung vào việc đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2019 và nêu những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cần được giải quyết.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng trực thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục phấn đấu nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.Trong đó cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiên quyết không để tình trạng Cơ quan điều tra không đưa vào sổ thụ lý tin báo, tố giác, nếu có trường hợp này xảy ra phải nhanh chóng tập hợp chính xác số liệu rồi ban hành kháng nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra chấm dứt vi phạm trên.Trong công tác cán bộ, tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với từng khâu công tác; tăng cường công tác bồi đưỡng, đào tạo, trong đó cần quan tâm đến công tác đào tạo tại chỗ; đồng thời xem xét lựa chọn đề cử các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ tới. Về vấn đề bảo mật, vừa qua chúng ta đã được nghe Viện KSND tối cao triển khai Luật bảo vệ bí mật nhà nước, yêu cầu các đồng chí tiếp thu, thực hiện cho tốt,…./.
Một số hình ảnh tại hội nghị:


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú

Đồng chí Tăng Phước Tới – Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải

Đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng VKSND thị xã Duyên Hải

Đồng chí Trần Thị Vẹn – Trưởng Phòng 9

Đồng chí Lê Quốc Tổng – Trưởng Phòng 7

Đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng Phòng 1

Tác giả bài viết: Dương Đại Xuân

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Trà Vinh