Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 23/8/2019 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam quý 3 năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên, đ/c Bùi Bá Duy – Chuyên viên làm thành viên.
Tiếp đoàn có đồng chí Dương Thành Đô Phó trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội Cảnh sát THAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/6/2019 đến 23/8/2019.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo về số liệu như sau: Tạm giữ tổng số 08 người, đã giải quyết 08 người; Tạm giam tổng số 33 người, giải quyết 15 người, đang tạm giam 18 người; Phạm nhân Chấp hành án tại Nhà tạm giữ 03 người. Sau khi nghe báo cáo đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác tạm giữ, tạm giam; kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam, tiếp xúc và hỏi những người đang bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù và tiến hành kiểm tra bếp ăn tại Nhà tạm giữ. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và đưa đi chấp hành án; không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều có lệnh trích xuất đúng quy định và được cập nhật ghi chép vào sổ đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án như: chế độ ăn, mặc, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động, xem báo, nghe đài được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.

Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đ/c Trịnh Văn Thanh trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Diệp Quang Đô đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, tiếp tục phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành