Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18 tháng 9 năm 2019 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh. Tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo cùng với Chấp hành viên của đơn vị Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh. Ngoài ra Đoàn kiểm sát có mời đồng chí Nguyễn Văn Tươi – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh để tham gia giám sát buổi công bố Kết luận
Quang cảnh cuộc họp
Nội dung cuộc họp: Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Trưởng đoàn kiểm sát thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, nhìn chung qua kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đã tổ chức thi hành án đạt được những kết quả nhất định như: Công tác lập quản lý và sử dụng sổ sách của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đạt kết quả tốt, sổ sách ghi chép rõ ràng, sang sổ theo quy định; công tác thụ lý ra quyết định thi hành án và thông báo thi hành án đảm bảo đúng quy định, việc tiếp nhận bản án, quyết định và đơn yêu cầu thi hành án đều vào sổ công văn đến đầy đủ. Việc ra quyết định thi hành án và thông báo cho đương sự đúng thời hạn và kịp thời. Trong thời gian từ ngày 01/10/2018 đến 31/7/2019 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đã tiến hành xác minh, đôn đốc thi hành án đạt được kết quả nhất định như tổ chức thi hành xong 1257 việc với số tiền 109.170.543.000đ, tổ chức cưỡng chế những việc có điều kiện thi hành, giao tài sản, bán đấu giá tài sản là 31 việc. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Chi cục thi hành án đã đề nghị Viện kiểm sát cho ý kiến về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án là 31 việc/105.934.000 đồng và đã được Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh chấp nhận xét miễn, giảm 31/31 đạt 100%.Trong quá trình kiểm sát đơn vị đã chuẩn bị báo cáo, sổ sách, hồ sơ theo kế hoạch mà Viện kiểm sát đề ra cũng như phối hợp với Đoàn kiểm sát.
Đ/c Huỳnh Tấn Đạt thông qua kết luận
Bên cạnh đó trong quá trình kiểm sát trực tiếp đơn vị còn một số trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng còn chậm đưa ra cưỡng chế thi hành án Đoàn kiểm sát đã kiến nghị vào trong kết luận trực tiếp kiểm sát.
Đ/c Đặng Văn Hưởng phát biểu
Qua buổi công bố kết luận đồng chí Đặng Văn Hưởng – Chi cục trưởng thay mặt cho đơn vị tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát cũng như ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Tươi đóng góp cho đơn vị. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiến hành họp Ban ngành để đưa ra hướng giải quyết đối với các việc chậm thi hành, khó kê biên tài sản, tiếp tục vận động người phải thi hành án để sớm thi hành đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Lộc

Nguồn tin: VKSND TP. Trà Vinh