Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 09/10/2019, Viện KSND huyện Cầu Kè phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” giữa: Nguyên đơn bàThạch Thị Dơne, bà Thạch Thị Dươne với bị đơn là ông Thái Sô Phiếp, ông Thái Hưng và bà Thạch Thị Tàu. Kiểm sát viên Thạch Tha tham gia xét xử và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự gồm có: ông Diệp Minh Trường – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh là người bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn; ông Huỳnh Ngọc Thành – Luật sư thuộc văn phòng luật sư Trương Hoàng Phong Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh là người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị đơn ông Thái Hưng; bà Lục Khả Tú – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh là người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị đơn ông Thái Sô Phiếp; ông Phạm Minh Luận Luật sư thuộc văn phòng luật sư Thanh Huy Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh là người bảo vệ quyền và lợi ích cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Thành phần tham dự gồm: Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viên KSND tỉnh Trà Vinh; Đồng chí Trần Hương Thủy – Phó trưởng phòng 9 Viện kiểm sát tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hoàng Danh – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần cùng với Lãnh đạo, Kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên của đơn vị.
Quang cảnh phiên tòa
Nội dung vụ án: ông Thái Phum và bà Thạch Thị Khinh có 4 người con là : Thái Thị Dưng, Thái Hưng, Thái Thị Mân, Thái Thị Dân. Khi ông Phum và bà Khinh chết không để lại di chúc, tài sản có phần đất diện tích 2.629,9m2 thuộc thửa 195, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại ấp 1, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè. Năm 1991 bà Thái Thị Dưng đứng ra kê khai và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất. Ngày 05/4/2009, Thái Thị Dưng, Thái Hưng, Thái Thị Mân và Thái Thị Dân thống nhất lập tờ di sản chia tài sản đất thổ cư phần diện tích nêu trên cho 4 người, mỗi người hưởng 5m ngang lộ và chiều dài 52m. Khi phân chia và cắm mốc ranh giới có bà Thạch Thị Dơne, bà Thạch Thị Dươne, ông Thạch Thanh Si (con và rể của bà Dưng), bà KiênThị Sa Quyên, ông Kiên Sa Mít (con bà Dân), ông Thạch Ky và Thạch Si Na là hàng xóm chứng kiến. Sau khi chia đất xong, năm 2009 ông Thái Hưng cho con trai là ông Thái Sô Phiếp cùng vợ là bà Thạch Thị Tàu dựng nhà sửa xe và sống ổn định. Đến năm 2017, sau khi bà Dưng chết thì bà Thạch Thị Dơne, bà Thạch Thị Dươne đứng ra tranh chấp với Thái Sô Phiếp và cho rằng đây là đất của mẹ ruột bà là Thái Thị Dưng.
Kiểm sát viên Thạch Tha kiểm sát xét xử
Kết quả: Qua xét hỏi tại phiên tòa và đánh giá tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, xét thấy yêu cầu khởi kiện của bà Thạch Thị Dơne, bà Thạch Thị Dươne buộc ông Thái Sô Phiếp di dời tài sản có trên đất trả lại diện tích đất cho hai bà là không có căn cứ. Bởi lẽ nguồn gốc đất do ông bà để lại cho 4 người con là Thái Thị Dưng, Thái Hưng, Thái Thị Mân, Thái Thị Dân; ngày 05/4/2009 đã có tờ phân chia tài sản đất thổ cư, có sự chứng kiến của nhiều người và ký tên xác nhận. Nay ông Thái Hưng và Thái Sô Phiếp yêu cầu công nhận phần diện tích được chia để tiếp tục quản lý là phù hợp vớiNghị quyết 02/2004.
Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện KSND huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Quá trình rút kinh nghiệm, Lãnh đạo Viện tỉnh, Phòng 9 và các đơn vị bạn đã đưa ra nhận xét, đánh giá về kết quả tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm đối với đồng chí Thạch Tha đúng theo hướng dẫn số 32/HD-VKSTC về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.
Trên tinh thần đóng góp xây dựng, các đồng chí tham dự cuộc họp đã đưa ra nhận xét về Kiểm sát viên Thạch Tha trong công tác chuẩn bị phiên tòa, tham gia kiểm sát xét xử tại phiên tòa như sau: Kiểm sát viên chuẩn bị tốt báo cáo đề xuất, bài phát biểu, đề cương xét hỏi và gửi cho các đại biểu đúng theo Hướng dẫn của  Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiểm sát tốt diễn biến của phiên tòa; đặt câu hỏi nhạy bén, linh hoạt, đúng trọng tâm nội dung vụ án. Tuy nhiên, đồng chí chưa cập nhật kịp thời các tình tiết tại phiên tòa vào bài phát biểu, hỏi đôi khi còn trùng lắp,…
Đồng chí Thạch Tha chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp và hứa sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
cuộc họp rút kinh nghiệm

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè