Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 157- KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cầu Kè về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực đồng thời được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 07/4/2020, Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Trạng – Thường vụ huyện ủy, Trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; đồng chí Sơn Oanh Rươn – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Trần Ngọc Giàu – Phó trưởng cơ quan Tổ chức – nội vụ; và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè.

Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện, dự thảo báo cáo trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi ủy Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã lãnh đạo đơn vị kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 308 tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thụ lý kiểm sát điều tra 208 vụ/ 266 bị can; truy tố 165 vụ/ 230 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 170 vụ/ 249 bị cáo. Các vụ án đã truy tố đảm bảo đúng thời hạn, không có bị cáo VKS truy tố bị Tòa án tuyên không phạm tội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở các lĩnh vực được nâng cao, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong nhiệm kỳ đơn vị được Viện trưởng VKSTC tặng 03 cờ thi đua ngành, 04 bằng khen cho tập thể, 16 bằng khen cho cá nhân, 10 lượt đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt chi bộ 05 năm liền đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được những kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ và và sự quan tâm phối kết hợp công tác của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã giúp cho chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện tốt quy chế dân chủ, duy trì tốt các phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ. Phấn đấu hàng năm: đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, giữ  vững tiêu chuẩn cơ quan văn hóa; 100% đảng viên, 95% cán bộ công chức tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đảm bảo 100% các đảng viên, cán bộ sau học tập đều viết thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân; hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện kiểm tra giám sát đối với 02 cá nhân đảng viên; công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Trần Văn Trạng – Thường vụ huyện ủy, Trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Đề nghị sau Đại hội, Chi bộ VKS xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra, trọng tâm: Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Tăng cường giải pháp phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát đạo đức cách mạng, bản lĩnh, kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có tính chiến đấu cao; Duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khoá 12) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện…
Tại đại hội, các đảng viên đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đưa ra các tham luận nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lục công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đảng viên; phát huy dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đồng chí: đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng tái đắc cử làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng tái đắc cử làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.
Có thể nói, Đại hội Chi bộ VKSND huyện Cầu Kè nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội, đảng viên chi bộ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt mười chữ vàng của Bác Hồ trao tặng cho cán bộ Ngành Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè