Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” và Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về “Công tác kiểm sát năm 2020”.
Ngày 16/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự và hành chính năm 2020.
Tham dự  Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh – Chủ trì Hội nghị, các đồng chí là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, cùng toàn thể công chức các Phòng 1, 7 và 9; tại các điểm cầu cấp huyện có Lãnh đạo Viện và công chức phụ trách công tác kiểm sát án hình sự, dân sự và hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, chủ trì hội nghị

Thực hiện chương trình đề ra, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phụ trách phòng 7 đã báo cáo tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự năm 2020. Trong năm, Viện kiểm sát hai cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 37 vụ/ 56 bị cáo, đảm bảo chỉ tiêu cơ bản của Ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp.


Đ/c Nguyễn Ngọc Anh báo cáo tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự năm 2020

Hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Trần Thị Vẹn – Trưởng phòng 9 báo cáo tổng kết phiên tòa rút nghiệm án dân sự và hành chính năm 2020. Cụ thể, trong năm Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 29 phiên tòa/ 26 Kiểm sát viên; có nhiều phiên tòa được tổ chức với sự tham gia của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp để học tập, rút kinh nghiệm.


Đ/c Trần Thị Vẹn báo cáo tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự năm 2020

Theo sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, các Viện KSND cấp huyện trình bày tham luận, đề xuất các giải pháp và đóng góp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo tổng kết phiên tòa hình sự, dân sự. Đặc biệt, hội nghị được nghe các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm hay được đúc kết từ thực tiễn của Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác này, để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm, góp phần khắc phục những vấn đề khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện tại đơn vị mình.
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2020. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và toàn thể Kiểm sát viên đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu, chất lượng đề ra. Qua đó, đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021, Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục việc thực hiện phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm với tinh thần nghiêm túc, chất lượng, không mang tính hình thức; ý kiến đóng góp phải thẳng thắn, mang tính xây dựng để các Kiểm sát viên ngày càng hoàn thiện về kiến thức pháp luật, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ./.

Tác giả bài viết: Cẩm Tú

Nguồn tin: Phòng 9