Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-VKS-P1 và Kế hoạch số 492/KH-VKS-P1 ngày 19/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.
Ngày 30/10/2020, Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm 04 đồng chí do đồng chí Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1) – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh làm Trưởng đoàn. Đại diện Cơ quan An ninh điều tra có đồng chí Phan Văn Chiêu và đồng chí Hồ Hữu Nghiệp – là Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra và các đồng chí là điều tra viên cùng tham dự trong buổi kiểm sát. Thời điểm lấy số liệu tính từ 01/12/2019 đến ngày 20/10/2020.


Đồng chí Phạm Thanh Lân công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thanh Lân thông qua Quyết định và Kế hoạch, cũng như cách thức làm việc của Đoàn, đồng chí Nguyễn Đông Thường – Điều tra viên, thông qua báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh. Tổng số tố giác Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận là 03 tin, đã giải quyết 03 tin, đạt 100%; báo cáo cũng nêu lên những ưu điểm mà đơn vị đạt được. Thời gian qua việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm số lượng ít, quá trình kiểm tra xác minh giải quyết có sự phối hợp, trao đổi chặt chẽ giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên nên chưa gặp khó khăn, vướng mắc.


Đồng chí Nguyễn Đông Thường thông qua Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận,
giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan An ninh điều tra

Cuộc kiểm sát được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, Cơ quan An ninh điều tra cũng tích cực phối hợp, thực hiện báo cáo đảm bảo, đúng thời hạn; cung cấp hồ sơ, sổ sách đầy đủ cho Đoàn kiểm sát. Các thành viên đoàn đã đối chiếu số liệu, kiểm tra hệ thống sổ sách tiếp nhận, sổ thụ lý; hồ sơ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý.
Qua 01 buổi làm việc, nhìn chung Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết và Quy chế phối hợp số 344/2018/QCPH-VKS-CA ngày 02/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác giải quyết án hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc thu thập chứng cứ ban đầu từ Cơ quan điều tra cấp cơ sở, thời điểm trước khi chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh.
Đại diện đoàn kiểm sát đồng chí Phạm Thanh Lân đã sơ bộ đánh giá kết quả cuộc kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác này.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1