Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-VKS ngày 03/11/2020 của Viện KSND tỉnh Trà Vinh về kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2020

– Viện KSND huyện Cầu Kè: Ngày 18/11/2020, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh – Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra đến Viện KSND huyện Cầu Kè kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đi vào nội dung kiểm tra, đồng chí Huỳnh Văn Đặng đã quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. Trong đó, chú ý đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết của Quốc hội; mối quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Võ Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện KSND huyện báo cáo kết quả công tác kiểm sát của đơn vị từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/11/2020.
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách ở tất cả các khâu công tác kiểm sát; công tác chỉ đạo điều hành và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan. Qua một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và thẳng thắn, Đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra như sau:
Về hồ sơ, sổ sách đơn vị thực hiện rất tốt, đầy đủ, đúng quy định; các chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt theo Kế hoạch đã đề ra; không có án hủy, sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung (hình sự); kịp thời phát hiện vi phạm của Cơ quan điều tra, Tòa án, Chi cục THADS để ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đồng thời ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với UBND huyện.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý các trường hợp bắt khẩn cấp, đơn vị phê chuẩn bắt khẩn cấp 16 trường hợp, KSV nên thật cẩn trọng, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp này, tránh lạm dụng việc bắt khẩn cấp của Cơ quan điều tra.
Kiến nghị của Viện KSND huyện Cầu Kè: đối với công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS đơn vị gặp khó khăn đối với trường hợp bị án được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng đơn vị không nhận được Quyết  định trên nên không tiến hành kiểm sát được. Do đó, đề nghị Liên ngành tỉnh có ý kiến với Liên ngành trung ương ban hành Quy chết phối hợp trong công tác này để đảm bảo công tác kiểm sát đạt hiệu quả hơn.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả mà Viện KSND huyện Cầu Kè đã đạt được trong năm 2020. Trong thời gian còn lại, yêu cầu Viện KSND huyện tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại (đã có Kế hoạch) theo Quyết định 139 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đối với trường hơp tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi chặt chẽ, có Thông báo về VKS huyện có bị án để tiến hành kiểm sát, đồng thời sẽ có văn bản đề xuất đối với Tối cao về vấn đề này. Đồng thời, các KSV làm công tác THAHS nên đặc biệt chú ý đối với các bị án được hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương mà còn vi phạm, nên kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp này.

Đ/c Võ Hoàng Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt đơn vị, đồng chí Võ Hoàng Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ ở các khâu công tác kiểm sát và khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu nhằm xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Viện KSND huyện Trà Cú: Ngày 19/11/2020, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 tại VKSND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.


Đ/c Huỳnh Văn Đặng phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra
Đi vào nội dung, đồng chí Huỳnh Văn Đặng nêu lên mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc kiểm tra là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và các mặt công tác năm 2020 theo Kế hoạch số 02/KH-VKSD ngày 02/01/2020 của VKSND tỉnh Trà Vinh.
Trong năm 2020, VKSND huyện Trà Cú nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị sát với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tập trung vào khâu đột phá trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Năm 2020, đơn vị không có trường hợp nào để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, đã tổ chức 04phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm và chọn được 04 vụ án trọng điểm góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm sát án dân sự thật sự là khâu đột phá với số lượt kiểm sát viên tham gia phiên tòa và số lượng kháng nghị tăng đáng kể so với năm trước. Các chỉ tiêu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các vi phạm tại các cơ quan tư pháp được phát hiện kịp thời, qua đó đơn vị đã ban hành 05 kháng nghị và 01 kiến nghị trong lĩnh vực giải quyết án dân sự; 03 kiến nghị trong lĩnh vực giải quyết án hình sự và 01 kiến nghị trong lĩnh vực kiểm sát sát thi hành án dân sự. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện tốt.
Về công tác xây dựng ngành, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm theo dõi để quản lý, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của cơ quan; các công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thông tin báo cáo, thống kê, lưu trữ,… được thực hiện tốt, đảm bảo chỉ tiêu và yêu cầu của cấp trên.
Đồng chí Huỳnh Văn Đặng –Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận: Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể VKSND huyện Trà Cú trong năm công tác 2020 để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đồng thời, đồng chí Huỳnh Văn Đặng cũng đề nghị đơn vị cũng phải lưu ý một số vấn đề như: Qua các vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại và bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, các Kiểm sát viên cần quan tâm hơn nữa trong vấn đề khám nghiệm hiện trường, thu thập, đánh giá chứng cứ ngày từ ban đầu; tăng cường thỉnh thị và trao đổi, đề xuất với VKSND tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; đề nghị đơn vị khắc phục hạn chế và tiếp tục phát huy ưu điểm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong những năm công tác tiếp theo.

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo
Thay mặt đơn vị đồng chí Huỳnh Văn Thiệu chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. VKSND huyện Trà Cú luôn mong rằng trong thời gian tới Lãnh đạo cấp trên và các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đơn vị nhiều hơn nữa để đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng mong rằng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm; Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè, Trà Cú