Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/12/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất theo bản án số 03/2018/DSST ngày 19/4/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải.
Theo Quyết định thi hành án số 172 ngày 10/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải thì Ông Bùi Văn Nhứ và bà Trần Thị Thùy Dung, Địa chỉ: ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã hết thời hạn 06 tháng lưu cư kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, yêu cầu ông Bùi Văn Nhứ và bà Trần Thị Thùy Dung phải di dời các tài sản gồm:
1. Nhà tạm, khung gỗ tạm, mái lá, vách lá, nền đất diện tích 7,0m x 5,5m.
2. Nhà vệ sinh, mái lá, vách lá, nền đất, không hầm tự hoại diện tích 1,9m x 1,8m.
Để giao lại phần đất thửa số 1496 diện tích 1.172,6 m2 tọa lạc tại ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho bà Nguyễn Thị Nuôi.
Sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án, mặc dù có điều kiện thi hành án nhưng ông Nhứ, bà Dung không tự nguyện thi hành án. Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã nhiều lần phối hợp cùng địa phương làm việc, vận động, giáo dục, thuyết phục nhưng ông Bùi Văn Nhứ và bà Trần Thị Thùy Dung vẫn kiên quyết không tự nguyện thi hành. Sau khi ban hành Quyết định cưỡng chế 262/QĐ-CCTHA ngày 29/5/2020, kế hoạch cưỡng chế 02/KH-CCTHADS ngày 27/8/2020. Ngày 23/12/2020 Chi cục Thi hành án thị xã Duyên Hải đã tiến hành cưỡng chế thi hành án.

 Đ/c Ngô Văn Sĩ – Chấp hành viên CCTHADS thông qua Quyết định cưỡng chế
Tại thời điểm cưỡng chế ông Bùi Văn Nhứ và bà Trần Thị Thùy Dung không có mặt tại địa điểm cưỡng chế. Đoàn cưỡng chế đã tiến hành làm việc theo kế hoạch đề ra. Tiến hành tháo dỡ nhà tạm, đo đạc cắm mốc bàn giao quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Cưng (người được ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nuôi). Đối với tài sản có trong nhà đoàn cưỡng chế đã thống kê, lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản sau đó giao lại cho Ủy ban nhân dân xã Long Hữu bảo quản theo quy định.
Một số hình ảnh cưỡng chế:
Đoàn cưỡng chế phá khóa cửa vào Nhà tạm

Đ/c Kiên Thị Diệu Hiền – KSV kiểm sát tuân thủ pháp luật trong quá trình cưỡng chế

Quá trình kiểm sát Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên và các cơ quan tổ chức khác trong việc tổ chức cưỡng chế và kịp thời xử lý các tình huống vướng mắc phát sinh, đảm bảo quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào việc thực thi công lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải