Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật. Thông qua kiểm sát các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện, đơn vị phát hiện một quyết định có dấu hiệu vi phạm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định tại Điều 326 Bộ luật TTDS 2015. Để đảm bảo cho công tác thông báo (báo cáo) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật TTDS 2015 đạt chất lượng.
Ngày 29/12/2020, tại Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Kiểm sát viên Phòng 9, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật TTDS 2015 bằng hình thức lấy lời khai của đương sự, cụ thể trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc” giữa nguyên đơn: Nguyễn Thanh Tú với bị đơn: Nguyễn Văn Hùng. Đã được Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè giải quyết bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự.

Đ/c Trần Hương Thủy – Kiểm sát viên Trung cấp – Đang xác minh lời khai của đương sự
Qua công tác xác minh, lấy lời khai, bằng kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chặt nội dung vụ án, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thu thập được những tài liệu, chứng cứ liên quan có giá trị để phục vụ cho công tác thông báo (báo cáo) đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Góp phần đảm bảo mọi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp của Tòa án phải được phát hiện và kháng nghị kịp thời, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngành kiểm sát trong nhân dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Phúc Đức

Nguồn tin: Phòng 9