Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 25/01/2021, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 do đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.
Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị để tập thể đóng góp ý kiến nhằm đề ra những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Nhìn chung năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt hầu hết tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như tỷ lệ giải quyết tin báo đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không xảy ra tình trạng Tòa án tuyên không phạm tội; xác định và giải quyết 04 vụ án hình sự trọng điểm; tổ chức 04 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp. Qua công tác kiểm sát đơn vị đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tố tụng, cơ quan hữu quan và đã ban hành tổng số 06 kiến nghị, 02 kháng nghị, kết quả đều được chấp nhận. Cuối năm đơn vị được Viện KSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Kế hoạch năm 2021, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2020 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tình hình chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện phương châm Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của đơn vị đề ra trên tinh thần quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 20/KH-VKS ngày 15/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội… Đơn vị xác định công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự là khâu trọng tâm, đột phá trong năm 2021. Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo bộ phận, Kiểm sát viên trong đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra.

Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Sơn đề nghị tập thể cán bộ, Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, nâng cao tỷ lệ và chất lượng kháng nghị phúc thẩm án dân sự để góp phần hạn chế tình trạng án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần