Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Sáng ngày 22/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Uỷ viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; Lãnh đạo Công an, Tòa án, Chi cục THADS huyện Cầu Kè cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đ/c Thạch Săm Át báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020

Tại Hội nghị Lãnh đạo VKSND huyện Cầu Kè đã báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020, trình bày Kế hoạch công tác năm 2021. Trong năm 2020 VKSND huyện Cầu Kè đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tỉnh Trà Vinh, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, các khâu công tác có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020 đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Kim Hua – Thông qua kê hoạch công tác kiểm sát năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Uỷ viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của VKSND huyện Cầu Kè trong năm 2020. Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên; gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời lưu ý những nội dung cần thực hiện trong năm 2021, có nhiều chỉ tiêu phải đạt 100%, do đó Lãnh đạo đơn vị cần khẩn trương triển khai, hoàn thành sớm các chỉ tiêu nghiệp vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, các cơ quan, ban ngành hữu quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Cầu Kè, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị chủ động triển khai các giải pháp để tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị trong năm 2021.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè