Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 12/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.
Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Thiệu –Viện trưởng chủ trì, đồng chí Lê Thanh Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo tóm tắt tổng công tác kiểm sát, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng và báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Qua thông qua các mặt hoạt động trong năm, hội nghị thảo luận đánh giá những ưu điểm và hạn chế để phát huy và đưa ra giải pháp khắc phục cho năm công tác mới.
Nhìn chung, trong năm 2020, VKSND huyện Trà Cú đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu công tác mà Ngành đề ra. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo đơn vị và nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động, VKSND huyện Trà Cú đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm, tập thể được công nhận “Tập thể lao động tiến tiến” ; về cá nhân, có 02 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ở cơ sở” và 12 đồng chí là “Lao động tiên tiến”, trong đó có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tiếp. Công đoàn cơ sở luôn là điểm tựa vững chắc đảm bảo quyền lợi cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Trong năm, Công đoàn đã phối hợp với cơ quan thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, động viên tinh thần công đoàn viên như: tổ chức thăm hỏi đoàn viên đau ốm, thai sản; tặng quà động viên nữ công đoàn viên nhân dịp lễ 8/3, 20/10; tham gia phong trào thể thao do công đoàn Ngành cấp trên tổ chức;… Kết quả là Công đoàn cơ sở VKSND huyện Trà Cú đã được Liên đoàn lao động huyện công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Đ/c Kim Sum thông qua Quy chế làm việc của đơn vị

Sau khi tổng kết các mặt hoạt động trong năm, các đại biểu dự Hội nghị nghe thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị, Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế chi tiêu nội bộ và phân công nhiệm vụ cho mỗi công chức, người lao động trong năm 2021 để cùng thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Dương Thị Mỹ Tiên thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

Các đại biểu thống nhất cao với dự thảo các Quy chế và việc phân công nhiệm vụ trong năm 2021. Toàn thể đơn vị cùng đặt quyết tâm phấn đấu thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các quy chế và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm theo Nghị quyết đã được thống nhất thông qua 100% tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác năm qua, góp phần giúp cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn thể đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục thiếu sót để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đã thông qua.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú