Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số: 163/KH-VKS ngày 21/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh, vào ngày 28/5/2021, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2021 tại VKSND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh (Trưởng đoàn) cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Thanh tra, Văn phòng, Phòng 1 và Phòng 9 thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh. Về phía VKSND huyện Trà Cú gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Mở đầu, đồng chí Huỳnh Văn Đặng nêu lên mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc kiểm tra về việc thực hiện theo Chỉ thị số 01/VKSTC ngày 31/12/2020 của VKSND tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của VKSND tỉnh Trà Vinh gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; kiểm tra công tác xây dựng Ngành và một số công tác khác.

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú
thông qua báo cáo Đoàn kiểm tra
Tiếp sau đó, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu thay mặt đơn vị thông qua Báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2021 cho Đoàn kiểm tra nắm: Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện Chỉ thị của VKSND tối cao và Kế hoạch của VKSND tỉnh Trà Vinh, VKSND huyện Trà Cú nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sát với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tập trung vào khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Kết quả là từ đầu năm đến nay, đơn vị không có trường hợp nào để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, đã tổ chức 02 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm và chọn được 02 vụ án trọng điểm góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đơn vị đã ban hành 02 kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hoàn thành xác minh 3% án chưa có điều kiện và đã ban hành kế hoạch trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự về việc thu chi tiền thi hành án, dự kiến sẽ sớm hoàn thành trong quý 3/2021. Các công tác kiểm sát án dân sự, thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được đảm bảo, đạt phần lớn các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch từ đầu năm. Về công tác xây dựng ngành, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm theo dõi để chỉ đạo thống nhất các công việc của cơ quan; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thông tin báo cáo, thống kê, lưu trữ,… được thực hiện tốt, đảm bảo chỉ tiêu và yêu cầu của cấp trên.

Đ/c Phạm Thanh Lân – Trưởng Phòng 1 thông báo kết quả
kiểm tra công tác kiểm sát án hình sự
Sau khi đồng chí Huỳnh Văn Thiệu thông qua báo cáo, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và tài liệu. Nhìn chung, các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả công tác của đơn vị, đồng thời cũng thẳng thắn nhận xét, góp ý những hạn chế thiếu sót, đề nghị đơn vị khắc phục và phát huy để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đ/c Trần Thị Hương Thủy – Phó Phòng 9 thông báo kết quả
kiểm tra công tác kiểm sát án dân sự, hôn nhân & gia đình,…
Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến kết luận: Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể VKSND huyện Trà Cú trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành với tỷ lệ cao. Đồng thời, đồng chí Huỳnh Văn Đặng cũng đề nghị đơn vị cũng phải chú ý một số vấn đề như: Về nghiệp vụ, các khâu công tác cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, riêng công tác kiểm sát thi hành án dân sự cần quan tâm vấn đề phân loại điều kiện thi hành án, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu để xứng đáng là khâu đột phá của năm; Về công tác cán bộ, lãnh đạo đơn vị có thể xem xét để hoán đổi vị trí, phân công hỗ trợ công tác giữa các bộ phận nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị; Về công tác thông tin – tuyên truyền, đề nghị đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Giải búa liềm vàng do Ngành cấp trên phát động;…

Đ/c Huỳnh Văn Đặng (Phó Viện trưởng) – Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian tới, VKSND huyện Trà Cú mong rằng lãnh đạo Viện tỉnh và các phòng trực thuộc Viện tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng mong rằng toàn thể công chức trong đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu khắc phục thiếu sót, phát huy những ưu điểm để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm 2021.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú