Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021, ngày 28/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
Đoàn kiểm sát gồm 04 đồng chí, do đồng chí Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng THQCT-KSĐT-KSXXST án hình sự (Phòng 1) làm trưởng đoàn. Đại diện Cơ quan điều tra có đồng chí Nguyễn Văn Bảy, đồng chí Phạm Ngọc Châu, đồng chí Sơn Việt Hùng, đồng chí Nguyễn Hùng Bảo là Phó thủ trưởng cơ quan điều tra và các đồng chí là Điều tra viên, cán bộ điều tra.

Đi vào cuộc kiểm sát, các thành viên đoàn tiến hành đối chiếu số liệu, kiểm tra hệ thống sổ sách trực ban hình sự, sổ tiếp nhận nguồn tin ban đầu, sổ thụ lý, theo dõi kết quả giải quyết; hồ sơ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.
Kết quả kiểm sát cho thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương và Quy chế phối hợp số 344/2018/QCPH-VKS-CA ngày 02/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác giải quyết án hình sự; hệ thống sổ sách theo dõi được ghi chép đầy đủ, nội dung được cập nhật rõ ràng, đúng trình tự thời gian; việc lập hồ sơ, tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm đúng thời hạn.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua tỉnh Trà Vinh phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nên gây khó khăn cho quá trình kiểm tra xác minh, từ đó nhiều nguồn tin về tội phạm phải gia hạn thời hạn giải quyết.
Cuộc kiểm sát được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, các đơn vị được kiểm sát cũng tích cực phối hợp, thực hiện báo cáo cho Đoàn đúng thời hạn, nội dung báo cáo đảm bảo theo yêu cầu; cung cấp hồ sơ, sổ sách đầy đủ cho Đoàn kiểm sát. Những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm sát sẽ tổng hợp để kết luận, yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1