Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần: Ngày 13/01/2022, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 do đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị để tập thể đóng góp ý kiến nhằm đề ra những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Nhìn chung năm 2021, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt hầu hết tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như tỷ lệ giải quyết tin báo đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không xảy ra tình trạng Tòa án tuyên không phạm tội; xác định và giải quyết 05 vụ án hình sự trọng điểm; tổ chức 04 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp. Qua công tác kiểm sát đơn vị đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tố tụng, cơ quan hữu quan và đã ban hành tổng số 08 kiến nghị, 01 kháng nghị, kết quả đều được chấp nhận. Cuối năm đơn vị được Viện KSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Theo Kế hoạch năm 2022, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2021 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tình hình chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện phương châm Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của đơn vị đề ra trên tinh thần quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội… Đơn vị xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là khâu trọng tâm, đột phá trong năm 2022. Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo bộ phận, Kiểm sát viên trong đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra.

Đ/c Trần Thanh Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Tiểu Cần phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Sơn đề nghị tập thể cán bộ, Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.

VKSND thị xã Duyên Hải: Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Sau khi tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2022 của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp và được sự thống nhất của cấp trên nên Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 chỉ tổ chức trong nội bộ đơn vị

Tại Hội nghị đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thông qua những nội dung cơ bản của Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 05/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh làm cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị; những thành tích đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong năm 2021 để tập thể cùng đánh giá, nhìn lại những gì đã đạt và chưa đạt qua một năm công tác, từ đó đề ra kế hoạch công tác kiểm sát trong năm mới, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ngành, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm vừa qua.

Trong phần thảo luận cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã nhất trí với các chỉ tiêu và bám sát theo Kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh và các Chỉ tiêu theo hệ thống Chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Đồng thời đơn vị xác định công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022.

Bên cạnh đó Hội nghị đã cùng đưa ra thảo luận về các chỉ tiêu nghiệp vụ khó thực hiện trong tình hình dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp như chỉ tiêu về trực tiếp hỏi cung 100%, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, kiểm sát trực tiếp,.. và cùng đưa ra các giải pháp để vừa có thể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trong năm 2022 phải cố gắng thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch công tác kiểm sát, đặc biệt là các chỉ tiêu về phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tham gia hỏi cung, phúc cung,.. phải chủ động thực hiện sớm tránh bị động do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành.

VKSD huyện Trà Cú: ngày 10/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022.

Thành phần tham dự hội nghị gồm toàn thể ban lãnh đạo, công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của VKSND tỉnh Trà Vinh; trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 của VKSND huyện Trà Cú cho toàn thể công chức, người lao động nắm. Sau đó, các đại biểu được nghe qua Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị để cùng thảo luận góp ý.

Hầu hết các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và thành tích đạt được trong các phong trào thi đua khen thưởng của đơn vị. Cụ thể là trong công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đơn vị không xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm và cũng không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội hay đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự xứng đáng là khâu đột phá của năm khi đơn vị đã ban hành 03 kiến nghị đối với Tòa án và thi hành án (đều được chấp nhận).Các công tác khác đều đảm bảo đúng quy định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Vì vậy, qua tổng kết cuối năm 2021, đơn vị đã đạt danh hiệu “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng chủ trì hội nghị thảo luận các chỉ tiêu trọng tâm năm 2022

Đối với Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị, Hội nghị nhất trí hầu hết các nội dung trong dự thảo. Riêng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tập thể đơn vị cho rằng cần nâng cao chất lượng hơn nữa trước tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với đó là việc Bộ luật tố tụng hình sự có một số điểm mới trong công tác này nên cần tạo bước đột phá trong năm mới. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú xác định công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022: Để thực hiện được nhiệm vụ này đơn vị phải chú trọng thực hiện đầy đủ và có trọng tâm các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự; đẩy mạnh áp dụng các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp với Cơ quan điều tra, kiểm sát chặt chẽ 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết; chủ động đề ra các yêu cầu xác minh để làm rõ sự việc, kiên quyết yêu cầu hoặc trực tiếp quyết định hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án hình sự không đúng pháp luật của Cơ quan điều tra; tăng cường trực tiếp xác minh tố giác theo quy định khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm,v.v… Phấn đấu hoàn thành 09 chỉ tiêu của công tác này được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Qua trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, tập thể đơn vị thống nhất cao chọn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị trong năm 2022.

Đồng chí Trầm Văn Mừng góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú biểu dương kết quả mà tập thể đơn vị đã đạt được trong năm qua, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đề nghị toàn thể đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, khắc phục thiếu sót để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị và thống nhất với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu nhắc nhở trong năm công tác mới, tất cả các bộ phận nghiệp vụ cần bám sát kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao cho, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

VKSD huyện Càng Long: Ngày 13/01/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng chủ trì hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Tại hội nghị đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Phó Viện trưởng đã thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm sát và kết quả thi đua khen thưởng năm 2021; báo cáo đánh giá năm 2021 đơn vị đã đạt được những kết quả như sau: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Năm 2021, tập thể đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành kiểm sát nhân dân năm 2021, có 02 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 03 đồng chí được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen; 11 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng thông qua kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, căn cứ vào kế hoạch các đồng chí trong đơn vị thảo luận, nêu ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Qua đó, hội nghị cũng đã thống nhất chọn khâu công tác kiểm sát án dân sự làm khâu đột phá trong năm 2022.

Đồng chí Quân phát biểu kết luận

Đồng chí Phan Văn Quân kết luận: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XII, Nghị quyết của Chi bộ; thực hiện Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên phải thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; Kiểm sát viên, công chức và người lao động phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của Ngành do đó mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần phải thật sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tác giả: Đoàn Văn Thắng, Tăng Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Trương Thế Hiển, Huỳnh Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần, Viện KSND thị xã Duyên Hải, VKSND huyện Trà Cú, VKSND huyện Càng Long