Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 30/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng và đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng với toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị tham dự.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, Báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch công tác năm

Toàn cảnh Hội nghị

Nhìn chung, trong năm 2021 đơn vị VKSND huyện Tiểu Cần đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát Kế hoạch công tác kiểm sát và Nghị quyết Hội nghị CBCC, nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Công đoàn cơ sở luôn đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo mọi điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội do LĐLĐ cấp trên tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Kết quả năm 2021, đơn vị được VKSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 02 đồng chí được công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 11 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Công đoàn cơ sở được LĐLĐ huyện Tiểu Cần công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Tại phần thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về những giải pháp cụ thể để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho công chức, người lao động và đã thảo luận để sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và của CĐCS nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu công tác và quyền lợi chính đáng của công chức, người lao động trong đơn vị.

Đ/c Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch CĐCS cũng đã thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 và phát động đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị để hăng hái thi đua lập thành tích hưởng ứng các phong trào thi đua của năm mới.

Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần trong năm 2021, đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để góp phần vào thành công chung của đơn vị.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần