Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Nhằm có cơ sở đánh giá toàn diện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, qua đó để phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục những tồn tại thiếu xót, hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Ngày 11/02/2022 Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 39 và Kế hoạch số 40 ngày 11/02/2022 kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long. Vào ngày 28/02/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn cùng các thành viên đến kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long. Tiếp đoàn kiểm tra có ban Lãnh đạo Viện cùng Kiểm sát viên, kiểm tra viên phụ trách.

Toàn cảnh cuộc kiểm tra

Sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tất cả các hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành; kiểm tra việc triển khai chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án năm 2022. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác nghiệp vụ, phương pháp theo dõi để kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Đồng thời Đoàn kiểm tra triển khai, hướng dẫn một số văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quyết định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án.

Đ/c Phan Văn Quân tiếp thu ý kiến đóng góp

Đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng thay mặt đơn vị chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp và hướng dẫn nghiệp vụ của Đoàn kiểm tra.

VKSND thành phố Trà Vinh: Ngày 03 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Viện KSND thành phố Trà Vinh. Đoàn kiểm tra công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự (Phòng 8) Viện KSND tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị Viện KSND thành phố Trà Vinh. Thành phần đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 (Trưởng đoàn), cùng các thành viên đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Thạch Ba, Đặng Văn Quốc. Thành phần đơn vị tiếp đoàn có Ban lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên của bộ phận tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự. Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng đoàn thông qua quyết định và kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng thông qua quyết định, kế hoạch tại buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra, đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép và các hồ sơ kiểm sát ở các khâu tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự cùng kết quả triển khai thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị đề ra cũng như theo Hướng dẫn nghiệp vụ trong năm 2022 của Phòng.

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá đơn vị cơ bản thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tam giam và thi hành án hình sự, dân sự. Về hồ sơ và sổ sách được lập ghi chép cơ bản đầy đủ đúng theo quy định của ngành. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, đơn vị đã có tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quý I đề ra, cũng như đã khắc phục một số hạn chế, thiếu sót khi Đoàn đã kiểm tra hướng dẫn trong năm 2021 chỉ ra.

Ngoài ra đoàn cũng đã trao đổi, hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin cho đơn vị nắm một số chủ trương, quy định mới của Quy chế, Thông tư liên tịch để đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự trong thời gian tới.

Đ/c Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt thay mặt cho đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn, hứa trong thời gian tới sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời chân thành cảm ơn các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn, Tuấn Lộc

Nguồn tin:VKSND huyện Càng Long, Thành phố Trà Vinh