Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Sáng ngày 22/3/2022, tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đối với đồng chí Cao Minh Dương. Dự buổi Lễ có đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Theo Quyết định số 90/QĐ-VKSTC ngày 09/3/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Cao Minh Dương, Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/4/2022.

Đ/c Phan Văn Quân công bố và trao Quyết định cho đ/c Cao Minh Dương

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long ghi nhận quá trình phấn đấu, sự cống hiến của đồng chí Cao Minh Dương đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, khẳng định sự đào tạo, quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng, sự tín nhiệm của đồng chí, đồng nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp cùng cấp đã tạo điều kiện để đồng chí Cao Minh Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cương vị công tác mới, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ Pháp chế Xã hội chủ nghĩa; trước diễn biến tình hình tội phạm cũng như các tranh chấp trong đời sống xã hội diễn biến ngày càng phức tạp trong tình hình hiện nay, đòi hỏi đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo Viện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Cao Minh Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tập thể chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Cao Minh Dương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Minh Dương – Tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Huyện ủy Càng Long cùng tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tin tưởng giới thiệu, bổ nhiệm đồng chí vào vị trí công tác mới. Đó là niềm vinh dự cũng là nhiệm vụ mới đòi hỏi bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, đoàn kết để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới./.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long