Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 06/9/2022 VKSND huyện Tiểu Cần tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần. Đến ngày 12/9/2022, Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và các Kiểm sát viên Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Màu là thành viên. Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Chao Minh Sang – Đội trưởng cùng các đồng chí cán bộ, Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.

Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Chao Minh Sang báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua và đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Thương thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, kết quả cho thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, ghi chép sổ sách, phân loại nguồn tin về tội phạm; có cập nhật thông tin, theo dõi quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi phân loại Thủ trưởng có phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đúng trình tự thủ tục, thời hạn, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cơ quan điều tra cũng đã chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, sổ và những tài liệu cần thiết có liên quan đến việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ cho quá trình kiểm sát. Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót để kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra cần phải khắc phục. Sau khi thông qua kết luận, đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần chấp nhận, tiếp thu và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần