Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 27/9/2022, Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 27/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã tiến hành tiêu hủy vật chứng trong các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

          Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: Đồng chí Phạm Thị Như Thủy, Chấp hành viên – Chủ tịch hội đồng; Bà Bùi Thị Kim Hoàng, đại diện phòng TC-KH TP Trà Vinh. Đại diện Viện KSND thành phố Trà Vinh  đồng chí Huỳnh Quang Hậu –  Kiểm sát viên, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự.

Vật chứng  tiêu hủy là các tang vật trong các vụ án hình sự như: ma túy, bịch nylon, đĩa sứ, thẻ ATM, nón bảo hiểm.. Tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, Kiểm sát viên cùng Hội đồng đã xem xét, đối chiếu với từng bản án, quyết định; kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án và quyết định chuyển giao vật chứng, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với các biện pháp đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong, cắt… làm biến dạng những vật không đốt cháy được, hòa tan trong nước sôi đối với các chất ma túy để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Quá trình kiểm sát nhận thấy việc tiêu hủy các vật chứng  trong các vụ án hình sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, không làm ảnh hưởng đến môi trường tại nơi tiêu hủy… Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng của Cơ quan Thi hành án dân sự và của Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Tác giả bài viết:Dương Văn Nhẹ

Nguồn tin: Viện KSND thành phố Trà Vinh