Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-VKS-P1 ngày 29/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, vừa qua ngày 17-18/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát gồm 05 đồng chí, do đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng phòng 1, làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn kiểm sát có các đồng chí Phó thủ trưởng, cùng các đồng chí Điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) Công an tỉnh Trà Vinh.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và nghe đại diện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông qua báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/10/2022), Đoàn kiểm sát đã tiến hành đối chiếu số liệu; kiểm tra hệ thống sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm, hồ sơ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Qua kiểm tra nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2021) và Quy chế phối hợp số 74/QCPH-VKS-CA ngày 15/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh. Có mở sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm, ghi chép đầy đủ và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát; việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có sự phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và các cơ quan có liên quan. Từ đó các nguồn tin về tội phạm đều được giải quyết kịp thời, có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc về những tồn tại, hạn chế để Cơ quan điều tra khắc phục nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Cuộc kiểm sát được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, các đơn vị được kiểm sát cũng tích cực phối hợp, thực hiện báo cáo cho Đoàn đúng thời hạn, nội dung báo cáo đảm bảo theo yêu cầu; cung cấp hồ sơ, sổ sách đầy đủ. Đoàn kiểm sát sẽ tổng hợp ban hành kết luận chính thức.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1