Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Nhằm thực hiện tốt công tác trực tiếp kiểm sát theo kế hoạch công tác năm của đơn vị, ngày 20/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an Cầu Kè.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Hoài Linh – Kiểm sát viên, đồng chí Thái Thị Thể – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Đấu – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng với các đồng chí là Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội điều tra tổng hợp và các cán bộ điều tra.

Đồng chí Kim Hua công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, Đoàn kiểm sát tiến hành đối chiếu số liệu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách. Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời hạn giải quyết, không có trường hợp nào quá hạn; mở sổ sách ghi chép, theo dõi đầy đủ các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc phân loại, xác minh ban đầu được tiến hành đúng thời hạn và trình tự, thủ tục luật định. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: đối với sổ phân công, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa ghi đầy đủ thông tin cột, mục theo quy định; một số hồ sơ tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm Cơ quan CSĐT chưa lập biên bản trao đổi trước khi tạm đình chỉ;…

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng thay mặt Đoàn Kiểm sát thông qua biên bản làm việc. Trên cơ sở những vi phạm, hạn chế đã được Đoàn chỉ rõ, Viện KSND huyện Cầu Kè sẽ ban hành kết luận, kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an khắc phục vi phạm.

Đồng chí Trần Văn Đấu – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiếp thu ý kiến mà Đoàn đã đóng góp và sẽ chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè