Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 74/QĐ-VKS ngày 04/10/2022 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú, ngày 20/10/2022, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Thiệu –Viện trưởng là trưởng đoàn và các đồng chí Đỗ Thành Tâm, Kim Sum, Phan Văn Tuấn là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dư Hải Bằng – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú cùng các Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong đơn vị.

Sau khi đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú thông qua báo cáo, các đồng chí trong Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm tra tài liệu trong các hồ sơ nguồn tin về tội phạm và đối chiếu với sổ trực ban, sổ tiếp nhận nguồn tin.

Trực tiếp kiểm sát sổ sách hồ sơ nguồn tin về tội phạm

Qua 01 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, qua đó nhận thấy nhìn chung Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua. Đơn vị có mở sổ theo dõi, phân công cán bộ trực ban đầy đủ và luôn đảm bảo tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kịp thời 24/24 giờ. Về việc giải quyết các nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú tuân thủ đúng thời hạn và ban hành quyết định khởi tố, không khởi tố hoặc tạm đình chỉ có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót, hạn chế như: Cơ quan điều tra chậm thụ lý giải quyết một số nguồn tin sau khi tiếp nhận từ Công an xã và Cảnh sát giao thông (Vi phạm khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC); chậm đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin (Vi phạm khoản 2 Điều 147 BLTTHS) cũng như xác định thời điểm gia hạn giải quyền nguồn tin chưa đúng quy định (Vi phạm khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC); Trong một số nguồn tin, Cơ quan điều tra không gửi Quyết định trưng cầu giám định và Yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát để kiểm sát theo quy định (Vi phạm khoản 3 Điều 205 và khoản 3 Điều 216 BLTTHS);…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, Đoàn kiểm sát đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú cần tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục kịp thời, rút kinh nghiệm đầy đủ đối với những thiếu sót, hạn chế, vi phạm đã nêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát nêu ra, đồng thời sẽ tổ chức khắc phục kịp thời các đối với các thiếu sót, hạn chế nêu trên để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú.