Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 21/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Liệt – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn;  đồng chí Phan Văn Hiếu – Kiểm sát viên; đồng chí Hoàng Thanh Tâm – Kiểm tra viên làm thành viên.

Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Công Vụ – Thủ trưởng Cơ quan THAHS; đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác về THAHS Công an huyện Châu Thành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Liệt đã phát biểu mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát và công bố quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đồng chí Trần Văn Liệt công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP báo cáo với đoàn kiểm sát về số liệu từ ngày 17/8/2021 đến 17/10/2022 như sau: tiếp nhận 71 quyết định và lập hồ sơ về thi hành án phạt tù; 20 quyết định về thi hành án treo và 03 quyết định về cải tạo không giam giữ… Sau khi nghe báo cáo đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác thi hành án hình sự và nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành đã thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Việc bàn giao hồ sơ, quyết định thi hành án hình sự đến UBND xã kịp thời, đầy đủ đúng theo quy định của Luật THAHS. Thực hiện tốt chế độ đối với người đang chấp hành hình phạt tù đúng quy định của pháp luật, có đánh giá kiểm điểm, nhận xét, xếp loại đối với người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, không có phạm nhân nào vi phạm kỷ luật… Tuy nhiên, Cơ quan THAHS còn thiếu sót như: trong một số hồ sơ án treo người được phân công giám sát, giáo dục chưa ghi xác nhận đánh giá kết quả chấp hành pháp luật tại địa phương của người đang thi hành án.

Đồng chí Phan Văn Hiếu trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Trần Văn Liệt thay mặt đoàn kiểm sát đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác Thi hành án hình sự của Cơ quan THAHS Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí khắc phục những thiếu sót mà đoàn kiểm sát đã nêu và cần phát huy tốt hơn nữa khâu công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Công Vụ – Thủ trưởng Cơ quan THAHS huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

    Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành