Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

VKSND huyện Châu Thành:Ngày 08/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong 04 (bốn) bản án hình sự về các tội “Huỷ hoại tài sản”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Phòng tài chính huyện đồng chí Trần Đình Thi làm thành viên. Đại diện VKSND huyện Châu Thành đồng chí Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy gồm: 02 gói ma túy, loại Methamphetamine; 12 bộ bài tây (loại 52 lá) và 01 cây dao.

Đ/c Trịnh Văn Thanh kiểm tra vật chứng, tài sản trước khi tiêu huỷ

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra hội đồng thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản là đốt cháy những vật dễ cháy, những vật không đốt cháy được thì bẻ cong hoặc làm biến dạng đến mức không thể sử dụng được; đối với ma túy thì hòa vào nước và đổ bỏ.

Qua kiểm sát, nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

VKSND huyện Cầu Kè: Ngày 07/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do Kiểm sát viên Trần Thanh Vân được phân công tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong 04 (bốn) bản án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Vận chuyển hàng cấm” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 25/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản theo các Quyết định thi hành án số: 77, 79, 85, 99/QĐ-CCTHADS cùng ngày 11/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, thì các vật chứng, tài sản phải tiến hành tiêu hủy.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy và Kiểm sát viên đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ vật chứng, tài sản được thể hiện trong Bản án và Quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra, Hội đồng tiêu hủy thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản như: đối với ma túy thì hòa vào nước và đổ bỏ; đối với những vật dễ cháy thì tiến hành đốt cháy; những vật không đốt cháy được thì đập vỡ, bẻ cong hoặc làm biến dạng đến mức không thể sử dụng được.

Tiến hành hòa ma túy vào nước để đổ bỏ

KSV Trần Thanh Vân kiểm sát việc đốt cháy đối với những vật dễ cháy

Qua kiểm sát, nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm, Võ Quốc Toàn.

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành, Cầu Kè.