Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh và Công văn số 18/LĐLĐ ngày 23/6/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Càng Long và về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Ngày 26/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng, đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Chủ tịch công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng báo cáo kết quả công tác Kiểm sát năm 2022; đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã báo cáo kết quả công tác của Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lư Thái Duy, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân và báo cáo công tác tài chính của Công đoàn. Các báo cáo nêu rõ: Công tác Kiểm sát và hoạt động công đoàn năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả, công tác Công đoàn từng bước được đổi về nội dung và hình thức, đã có tác dụng nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị và công tác thực tiễn đối với đoàn viên Công đoàn. Chi bộ và Ban lãnh đạo Viện quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, đổi mới và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2022. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết một số vụ việc dư luận quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị, các giải pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng công việc, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, người lao động.

Đặc biệt là thường xuyên giáo dục đoàn viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ Cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Duy trì, phát động và tổ chức thực hiện tốt các đợt thi đua, phong trào thể dục thể thao, phong trào lao động giỏi; các hoạt động xã hội của công đoàn đã được chú trọng. Đoàn viên tham gia hội thao, tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên tổ chức….qua đó tạo không khí sôi nổi và tích cực luyện tập thể thao trong cơ quan tạo không khí hăng say, duy trì sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả xếp loại tập thể được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc, về cá nhân có 12 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc, 03 đồng chí được xếp loại hoàn thành tốt. Về thi đua: đơn vị được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, Bằng khen “hai năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đối với cá nhân 02 đồng chí “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 12 đồng chí “Lao động tiên tiến”, 07 đồng chí được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen và 05 đồng chí được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen. Công đoàn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Phan Văn Quân – Viện trưởng kết luận hội nghị

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức. Nêu rõ nhiệm vụ đối với Viện trưởng, Công đoàn cơ sở, cán bộ, công chức và người lao động nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2023. Tập thể cán bộ, công chức của đơn vị thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết và quyết tâm lập thành tích trong năm 2023 đạt các danh hiệu thi đua: Cơ quan “Tập thể lao động xuất sắc”; Chi bộ, Công đoàn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hội nghị diễn ra trên tinh thần đoàn kết, phát huy tính dân chủ, tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung của Nghị quyết được toàn thể Hội nghị thông qua.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long.