Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Viện KSND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Trần Thị Huyền Trân cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các đồng chí Kiểm sát viên trung cấp.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được về các mặt công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trong năm 2022 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong năm qua Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Trong lĩnh vực hình sự, tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết 96 của Quốc hội đề ra. Đảm bảo 100% số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra thụ lý được kiểm sát. Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời nghiên cứu phê chuẩn, xử lý nhiều vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án liên quan đến ma túy, tham nhũng, tội phạm có băng nhóm; xét chọn 44 vụ án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ tình hình nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời ban hành 64 kiến nghị và 28 kháng nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục và phòng ngừa vi phạm. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tuy nhiên, cũng có những hạn chế, thiếu sót đó là: Công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, án trả điều tra bổ sung vẫn còn xảy ra; án của cấp huyện vẫn còn bị cấp phúc thẩm hủy, nhưng Kiểm sát viên không phát hiện vi phạm để có kháng nghị; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm 2023 và nêu những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cần được giải quyết.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng, Viện KSND tỉnh trao Bằng khen tập thể xuất sắc cho các đơn vị

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng, Viện KSND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nhận định: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động, linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; kết quả không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đề ra trong năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Viện kiểm sát hai cấp phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tăng cường kiểm sát tố giác, tin báo tội phạm ở cấp xã; hạn chế án trả điều tra bổ sung,…

Sẽ thực hiện công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập trung đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất cho công tác này. Viện kiểm sát hai cấp cần phải tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong Hội nghị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của Kiểm sát viên, công chức và người lao động để đạt được hiệu quả cao nhất trong thực thi công vụ.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Cú phát biểu tham luận

Đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng phòng 1 phát biểu tham luận

                                     Tác giả bài viết: Dương Đại Xuân

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp