Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Viện kiểm sát ND huyện Càng Long:

Sáng ngày 12/01/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng chủ trì hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, đồng thời xác định khâu công tác đột phá năm 2023 là khâu kiểm sát án dân sự. Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra. Năm 2022 đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không xảy ra tình trạng Tòa án tuyên không phạm tội. Về công tác dân sự thực hiện đồng bộ các giải pháp: bố trí đầy đủ, phân công Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp. Tổ chức 11 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp; tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định kịp thời phát hiện vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan, đã ban hành 11 kiến nghị, 05 kháng nghị. Kết quả xếp loại cuối năm tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối.

Tại Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí ở từng khâu công tác nghiệp vụ đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát đề ra.

Đ/c Phan Văn Quân phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng đánh giá cao kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2022 với nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2023 thực hiện phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; Kiểm sát viên, công chức và người lao động phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc. Đồng chí quán triệt một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Lãnh đạo đơn vị tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác, trong đó quan tâm chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu có chất lượng. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng Ngành; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa công sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công chức, người lao động phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan; chủ động tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần:

Ngày 12/01/2023, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh và các đồng chí lãnh đạo Phòng 1, Phòng 9 và Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh.

Về phía đơn vị có đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị để tập thể đóng góp ý kiến nhằm đề ra những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Nhìn chung năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt hầu hết tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như tỷ lệ giải quyết tin báo đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng; không xảy ra tình trạng Tòa án tuyên không phạm tội; xác định và giải quyết 06 vụ án hình sự trọng điểm; tổ chức 06 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp. Qua công tác kiểm sát đơn vị đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của các cơ quan tố tụng, cơ quan hữu quan và đã ban hành tổng số 07 kiến nghị, 01 kháng nghị, kết quả đều được chấp nhận. Cuối năm đơn vị được Viện KSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Theo Kế hoạch năm 2023, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2022; hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đề ra trong năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của đơn vị đề ra trên tinh thần quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.  Đơn vị xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời lựa chọn khâu công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu trọng tâm, đột phá trong năm 2023. Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo bộ phận, Kiểm sát viên trong đơn vị và ý kiến chỉ đạo của các Phòng nghiệp vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2022, đề nghị tập thể cán bộ, Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác đột phá mà đơn vị đã lựa chọn; đồng thời xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Tiểu Cần phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và sẽ chỉ đạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị phấn đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023 của đơn vị, chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất nhiệm vụ của Ngành và của Quốc hội giao.

Viện kiểm sát ND huyện Trà Cú:

Ngày 13/01/2023, VKSND huyện Trà Cú đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Thành phần tham dự hội nghị gồm toàn thể công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị đã tổng kết công tác kiểm sát và các phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, đồng thời triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Trà Vinh để toàn thể công chức, người lao động nắm. Sau đó, các đại biểu được nghe qua Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị và cùng thảo luận góp ý.

Hầu hết các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát năm 2022. Cụ thể là trong công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đơn vị không xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, ban hành được nhiều kiến nghị, đặc biệt là trong khâu đột phá giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời có nhiều điểm mới như: áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết án hình sự và phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến;… Công tác kiểm án dân sự có nhiều thành tích đáng ghi nhận, phát hiện và kháng nghị, kiến nghị khắc phục kịp thời các vi phạm. Các công tác khác đều đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Riêng công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022 có nhiều khởi sắc, đơn vị có nhiều cá nhân được khen thưởng thường xuyên và đột xuất, đặc biệt là tập thể được nhận Cờ thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Trầm Văn Mừng trình bày dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023

Đối với Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị, Hội nghị nhất trí hầu hết các nội dung trong dự thảo. Qua thảo luận tích cực trên tinh thần xây dựng, đơn vị thống nhất tiếp tục chọn công tác THQCT và KS việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu đột phá năm 2023. Để tạo bước đột phá trong năm mới, bộ phận công tác cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nội dung nêu trong kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó chú trọng việc kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã, đảm bảo 100% nguồn tin về tội phạm trên địa bàn được tiếp nhận, thụ lý giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú biểu dương kết quả mà tập thể đơn vị đã đạt được trong năm qua, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đề nghị toàn thể đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, khắc phục thiếu sót để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị và thống nhất với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của năm.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu nhắc nhở trong năm công tác mới, tất cả các bộ phận nghiệp vụ cần bám sát kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao cho, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè:

Được sự cho phép của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè Cầu Kè, vào ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Đến dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Công an, Toà án và Chi cục thi hành án huyện cùng với toàn thể công chức Viện KSND huyện Cầu Kè.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng đã trình bày tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị. Qua đó, cho thấy chất lượng, hiệu quả của từng khâu công tác ngày càng được nâng lên, đã hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội và Ngành giao phó.

Năm 2023, Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, Kế hoạch số: 01/KH-VKS ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 và Nghị quyết của Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè. Tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm quản lý; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xác định “Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin”Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình là khâu công tác đột phá; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cơ quan điều tra, Toà án và Chi cục thi hành án dân sự cùng với công chức đơn vị tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về mối quan hệ phối hợp, những khó khăn, vướng mắc trong năm 2022 và đưa ra phương hướng, đề xuất để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao năm 2023.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp và thống nhất, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng yêu cầu công chức đơn vị bám sát vào Kế hoạch, Chương trình công tác kiểm sát năm 2023 của Viện KSND huyện Cầu Kè; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện KSND tối cao) và các Hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Trà Vinh để thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành:

Chiều ngày 16/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023.

Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị, cùng với các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành. Đến dự hội nghị có đ/c Diệp Hồng Tân –Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện Châu Thành.

Sau khi đ/c Trần Văn Liệt – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2022; Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Thành đã thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị.

 Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng trình bày Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2023

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị. Theo Kế hoạch năm 2023, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2022; hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đề ra trong năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đơn vị xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời lựa chọn khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình là khâu trọng tâm, đột phá trong năm 2023.

Đồng chí Lê Quốc Tổng – Viện trưởng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Tổng –Viện trưởng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2022. Để thực hiện tốt công tác đột phá năm 2023 đơn vị cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa, Kiểm sát viên, công chức và người lao động phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; quán triệt tốt các Chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác nghiệp vụ. Đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao cho, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn, Văn Thắng, Minh Quân, Hồng Nhung, Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Kè, Châu Thành