Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 trong đó có hoạt động kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2014. Ngày 09/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng đối với các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: Ông Nguyễn Thanh Tùng, chức vụ Chấp hành viên – Chủ tịch hội đồng;  Bà Bùi Thị Kim Hoàng, chức vụ: Ủy viên;  Bà Ngô Thị Hồng Diễm, chức vụ: Thẩm tra viên – Người ghi biên bản. Đại diện Viện Kiểm sát nhân kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng: Đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Kiểm sát viên.

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, chiều ngày 09/02/2023 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Tại buổi tiêu hủy vật chứng, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu vật chứng, đảm bảo đúng về số lượng, chủng loại được nêu trong bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục thi hành án dân sự. Vật chứng đem tiêu hủy là các công cụ phương tiện phạm tội như: Hộp nhựa , bật lửa, túi nylon, quần, áo,… Được tiêu hủy bằng biện pháp đốt cháy hoàn toàn. Hòa tan trong nước đối với các chất ma túy để các vật chứng không còn chức năng sử dụng. Quá trình kiểm sát nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự . Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng; hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp.

Tác giả bài viết: Dương Văn Nhẹ

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh