Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Căn cứ BLTTHS năm 2015, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp số 261/QCPH-CQĐT-VKS về việc hướng dẫn, kiểm tra công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 261, ngày 13/01/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long xây dựng Kế hoạch số 01/KH-ĐTTH về việc kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã năm 2023.

Trong 04 ngày từ ngày 21-24/02/2023, Đòan kiểm tra với thành phần gồm: Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long, Lãnh đạo Viện KSND huyện Càng Long, Đội trưởng Đội KTHS Công an huyện Càng Long, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã phối hợp thực hiện kiểm tra, hướng dẫn tại 10 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn huyện trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm. Thông qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác trực ban, công tác phân loại và kiểm tra, xác minh sơ bộ của Công an cấp xã: đối với tố giác, tin báo về tội phạm bị bắt quả tang, phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm đã rõ người thực hiện thì trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận phải chuyển ngay cho CQĐT có thẩm quyền, đối với các tố giác, tin báo về tội phạm khác thì phải chuyển cho CQĐT có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận; Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động của Công an cấp xã khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm: trong công tác thực hiện các biện pháp cấp bách tại hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác, việc thu giữ, niêm phong, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan, hoạt động bảo vệ hiện trường,…; Kiểm tra việc sử dụng các biểu mẫu theo quy định; chế độ thông tin, báo cáo, nhập dữ liệu vào hệ thống.

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã Phương Thạnh

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã Đại Phước

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã Đại Phúc

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã Nhị Long

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã An Trường

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã An Trường A

Qua công tác kiểm tra nhận thấy: các đơn vị Công an cấp xã được kiểm tra đã tổ chức phân công cán bộ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, thực hiện tiếp nhận đầy đủ, kịp thời; Hệ thống sổ sách đảm bảo, có mở sổ theo dõi và được ghi chép đầy đủ, đúng quy định. Đã thực hiện hoạt động kiểm tra xác minh sơ bộ ban đầu như lấy lời khai, xác định hiện trường, vẽ sơ đồ hiện trường; kịp thời phân loại và chuyển tố giác, tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, cũng còn một số đơn vị có một số sai sót như: sổ vụ việc được cập nhật đầy đủ nhưng nội dung còn sơ sài, mang tính chung chung; khi vẽ sơ đồ hiện trường chưa xác định hướng và ghi chú thích đầy đủ,…

Kiểm tra, hướng dẫn tại Công an xã Đức Mỹ

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản kiểm tra trong đó đề nghị Công an các xã phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại đồng thời cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để được hướng dẫn thực hiện khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Thông qua công tác hướng dẫn, kiểm tra Công an xã trong công tác tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm đã giúp cho lực lượng Công an các xã, thị trấn hiểu rõ và thực hiện quy định pháp luật chặt chẽ hơn như các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền, thời hạn chuyển tố giác, tin báo cũng như một số kỹ năng khi tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, quan trọng là đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn ban đầu của Công an xã, thị trấn một cách trực tiếp, cụ thể từ đó đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long