Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-VKS, ngày 17/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang. Ngày 07/3/2023, Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh làm Trưởng đoàn, cùng với các đồng chí Trưởng phòng, Kiểm sát viên của Phòng 8 đã đến làm việc theo kế hoạch.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hồ Thành Kiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, cùng với sự tham dự của đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách và các Kiểm sát viên của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án trên địa bàn huyện trong thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến 30/11/2022, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng phản ánh, kiến nghị những khó khăn, tồn tại để Đoàn công tác nắm, chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách nhằm đánh giá những kết quả của đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng phát biểu chỉ đạo

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá về cơ bản đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số yếu kém, thiếu sót như công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới chưa được thường xuyên; việc quản lý, theo dõi, lập hồ sơ vẫn còn chưa đầy đủ theo quy định; kiểm sát viên được phân công phụ trách chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Viện trong công tác được giao.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng chỉ đạo Lãnh đạo Viện phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn, nhanh chóng chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.

Qua kết quả đánh giá của Đoàn công tác, đồng chí Hồ Thành Kiến nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cam kết nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Đoàn công tác đã nêu.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang.