Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành họp Lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh Trà Vinh gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh để tiến hành giải quyết các vụ án gặp khó khăn, vướng mắc do cơ quan tiến hành tố tụng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang thụ lý, giải quyết

Tham dự cuộc họp gồm:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có: đ/c Lê Văn Tư, Thủ trưởng, đ/c Nguyễn Văn Bảy, Phó thủ trưởng thường trực, đ/c Cao Văn Sậm, Phó thủ trưởng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh có: đ/c Nguyễn Văn Tùng, Viện trưởng (chủ trì cuộc họp), đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó viện trưởng, đ/c Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng 1; Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh có: đ/c Trịnh Minh Tự, Chánh án; đ/c Nguyễn Văn Thành, Chánh tòa hình sự. Cùng với Lãnh đạo liên ngành tư pháp huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh và Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hai cấp.

Sau khi nghe các Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Cầu Kè báo cáo nội dung vụ án, những khó khăn, vướng mắc gặp phải các đồng chí Lãnh đạo liên ngành cấp tỉnh cùng các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hai cấp đã tích cực thảo luận, phân tích nội dung vụ án và nêu quan điểm rõ ràng, thẳng thắn, khách quan trên cơ sở các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.

Trong nhiều năm qua, Liên ngành tư pháp Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thường xuyên tăng cường công tác phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải quyết án hình sự đối với các cơ quan tố tụng cấp huyện, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Tin và ảnh: Hiệp Hùng – Văn Triết.