Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Sáng ngày 17/3/2023, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP. HCM diễn ra buổi Lễ ký kết Quy định về quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM.

Tham dự Lễ ký kết có TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP. HCM và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đồng chí Trần Thị Huyền Trân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng với các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng và các khoa của 02 đơn vị.

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mỗi đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP. HCM thống nhất quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Quy định ký kết gồm 3 Chương, 10 Điều, nội dung phối hợp trong công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, trao đổi tài liệu và các ấn phẩm khoa học; Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác… Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ và đồng chí Nguyễn Văn Tùng,Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh ký kết Quy định quan hệ, phối hợp.

Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP. HCM với VKSND tỉnh Trà Vinh được quán triệt và tổ chức thực hiện thống nhất giữa 02 đơn vị. Công chức, viên chức của 02 đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện nghiêm quy định này.

Sau buổi Lễ ký kết Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng tham dự với Trường nghiệp vụ buổi Lễ bế giảng và trao chứng nhận cho các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức mới chuyên sâu về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự năm 2023./.

Một số hình ảnh buổi Lễ ký kết:

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15