Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngày 04/4/2023 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án đối bà Nguyễn Thị Thu và ông Đỗ Văn Rẻ ngụ tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đại diện VKSND thành phố Trà Vinh Kiểm sát viên Huỳnh Quang Hậu tham gia kiểm sát việc cưỡng chế theo quy định.

Theo quyết định Thi hành án số 108/QĐ-CCTHADS ngày 27/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đối với người phải thi hành án đối bà Nguyễn Thị Thu và ông Đỗ Văn Rẻ phải thi hành án trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền 12.966.629.068 đồng và lãi phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết.

Tài sản cưỡng chế kê biên gồm là 02 tàu đánh cá theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TV-96064-TS, TV-96029-TS do Chi cục Thủy sản cấp ngày 04/12/2017, 17/9/2015, đứng tên chủ tàu Nguyễn Thị Thu.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên Chi cục Thi hành dân sự thành phố Trà Vinh đã công bố quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định. Đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án và các bên liên quan đã lập biên bản có chữ ký của các bên về hiện trạng tài sản, sau đó, tiến hành kiểm tra tàu theo trình tự, thủ tục quy định.

Kiểm sát viên kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.

Qua trực tiếp kiểm sát, nhận thấy quá trình Đoàn cưỡng chế kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, được tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quang Hậu

Nguồn tin: Viện KSND thành phố Trà Vinh